Cart0Item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Ten behoeve van de dienstverlening van ons kantoor/ webshop worden privacygevoelige persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Oh Jackie gaat uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Alle privacygevoelige informatie die dit kantoor/ webshop ontvangt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De privacygevoelige persoonsgegevens worden door dit kantoor/ webshop verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toestemming

De persoonsgegevens (waaronder eventuele bijzondere persoonsgegevens) die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de door een klant verleende bestelling worden verwerkt en/of opgeslagen indien daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven. Door middel akkoord gaan met de algemene voorwaarden wordt die toestemming uitdrukkelijk gegeven. Indien de klant een klacht heeft over het gebruik van zijn persoonsgegevens kan die bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden ingediend.

Inzage, correctie en verwijderen

De klant heeft het recht om de eerder gegeven toestemming in te trekken. Daarnaast heeft de klant het recht om een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het verwijderen van persoonsgegevens. Als een klant zijn persoonsgegevens wil inzien, corrigeren of laten verwijderen kan hij schriftelijk contact opnemen met het secretariaat.

Doeleinden

De privacygevoelige persoonsgegevens worden door Oh Jackie alleen gebruikt en opgeslagen in geval van een door een klant aan haar verstrekte bestelling en in verband met een gevraagde dienst.

Privacygevoelige persoonsgegevens en/of -informatie die een klant aanreikt, wordt bewaard c.q. opgeslagen zolang de aard van de inhoud noodzakelijk is in het kader van de opdracht c.q. dienst.

Beveiliging

Oh Jackie heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen.

Berichten die aan dit kantoor/ webshop worden verstuurd, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of verwijderd. Oh Jackie kan daarvoor geen aansprakelijkheid accepteren.

Datalek

Oh Jackie zal eventuele datalekken melden aan de klant en vastleggen en documenteren. Een datalek, de gevolgen daarvan en de genomen maatregelen worden beschreven.

Oh Jackie behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.